Entreprenadmaskiner

Redskap för entreprenadmaskiner förväntas att vara både tåliga och klara tuffa utmaningar och samtidigt energieffektiva för minsta möjliga påverkan av vår miljö.

Rätt materialval viktigt i tuffa miljöer

Påfrestningar kan bestå i stora temperaturvariationer, snabba rörelser och med yttre krafter. Det är tuffa påfrestningar i varierande miljöer. Inte bara tufft i aspekten att det är stora laster som cylindern ska bära, utan också ryckiga och hastiga rörelser i varierande klimat. Rätt materialval är en nyckelfaktor då belastningarna ofta är mycket höga. Viktigt är även att cylindrarna klarar de yttre påfrestningarna som förekommer. På exempelvis tiltcylindrar finns ofta risker för slag och repor, och då rekommenderar vi att använda härdade kolvstänger. Många nyare redskap ställer också krav på säkerhetsventiler och givare som man kan få integrerat i cylindern.

Vi kan designanpassa cylindrar för den optimala lösningen

Integrering kan också innebära att designen behöver anpassas för att passa applikationen. Designen kan vara avgörande för både funktion och för hur slutproduktens uppfattas estetiskt. 

Exempel på cylindrar som ofta får en design som inte ser ut som traditionella hydraulcylindrar är olika låscylindrar. De ska få plats i minimala utrymmen, vara extra tåliga för att inte kunna tappa sin last och kanske också kunna bekräfta för maskinföraren om den låser inom rätt del av sitt arbetsområde. Arbetar den dessutom i en korrosiv miljö måste även detta beaktas redan på konstruktionsstadiet. Här slår vi oss för bröstet och tycker att vi på Tubex med åren samlat på oss mängder med nyttiga erfarenheter för att kunna hjälpa nästa kund med den optimala lösningen.

Tiltrotator

Exempel på cylindrar

  • Tippcylinder
  • Lyftcylinder
  • Låscylinder
  • Tiltcylinder
Lascylinder