Tubex AN- cylinder

Cylinder med ledlagerfäste i kolvstången och tapp med genomgående hål som mantelrörsinfästning.

Kolvstångsinfästning

Länklager med smörjnippel

AN

Mantelrörsinfästning

Borrad tapp

AM

Kolvstångsinfästning A

Mantelrörsinfästning N