Tubex AOK- cylinder

Cylinder med ledlagerfäste i kolvstången och mantelrör med plan botten utan infästning.

Kolvstångsinfästning

Länklager med smörjnippel

AOK

Mantelrörsinfästning

Plan botten

AM

Kolvstångsinfästning A

Mantelrörsinfästning O