Tubex AP- cylinder

Cylinder med Ledlagerfäste i kolvstången och flänsfäste i mantelrörets bakre kant.

Kolvstångsinfästning

Länklager med smörjnippel

AP

Mantelrörsinfästning

Flänsfäste

AM

Kolvstångsinfästning A

Mantelrörsinfästning P