Tubex BM- cylinder

Cylinder med kolvstång med genomgående hål för enkel infästning och ledlagerfäste i mantelröret.

Kolvstångsinfästning

Borrat hål

BM

Mantelrörsinfästning

Länklager med smörjnippel

AM

Kolvstångsinfästning B

Mantelrörsinfästning M