Om oss

Tubex affärsidé är att utveckla och producera, samt vid behov kundanpassa, cylindrar för linjära rörelser. Vi erbjuder såväl hydrauliska som pneumatiska cylindrar, men vi har även erfarenhet av vatten som drivmedium i cylindern. Beroende på användningsområde kan cylindern göras dubbelverkande eller med teleskopfunktion. Vi har egna resurser för att utveckla en lösning som passar kundens behov och vi har lång erfarenhet av både konstruktion och tillverkning av cylindrar.

Med stöd av Tubex kan ni fokusera era resurser på de mer applikationsspecifika delarna av er produkt och ändå få en kostnadseffektiv cylinderlösning anpassad till era behov.

Vi erbjuder:

  • Ett brett grundsortiment av både dubbelverkande och enkelverkande hydraulcylindrar
  • Svensktillverkat till bra pris
  • Helt kundanpassat, infästningar, säkerhetsventiler, märkning och extra montering

Om Tubex AB

Tubex AB/E2 Systems är ett privatägt bolag med fabriker i Tranås respektive Borås. Företaget är ett dotterbolag till Melin & Carlsson Hydraulic AB.

Vårt huvudsakliga varumärke är Tubex. Dessutom har vi ett varumärke som heter E2 Systems vars verksamhet finns i Borås och beskrivs närmare på www.e2systems.se. Det senare är ett produktsortiment av borr- och gängenheter för automatisering som säljs via återförsäljare med USA och Sverige som största enskilda marknader.

Vår fabrik i Tranås ägnar sig enbart åt Tubex-produkter och fokuserar på tyngre hydraulcylindrar med teleskopcylindrar som specialitet. Fabriken i Borås bedriver verksamhet både inom Tubex och E2 Systems. Inom Tubex är Boråsfabriken fokuserad på pneumatik- och vattencylindrar, vridcylindrar samt mindre hydraulcylindrar och hydraulcylindersystem.

Historik

Tubex AB består av två olika företag/verksamheter, Tubex AB och E2 Systems, vilka 2006 slogs ihop till en juridisk enhet.

Tubex startade 1982 i Tranås och har fortfarande sin verksamhet där. Produktionen bestod till en början av enbart dubbelverkande hydraulcylindrar, men sortimentet kompletterades några år senare av teleskopcylindrar genom förvärv av Tranåsföretaget Bivab.

E2 Systems startade 1990 i Borås, där tillverkningen sedan dess finns kvar. Produktionen har sedan starten varit fokuserad på borr- och gängenheter samt pneumatiska cylindrar.

I början av 2021 förvärvades vi av Melin & Carlsson som precis som vi tillverkar hydraulcylindrar.

Vi frigör tid!

Med stöd av oss i utvecklingsprocessen kan du som kund fokusera på de mer applikationsspecifika delarna av din produkt. Och få en kostnadseffektiv cylinderlösning anpassad till dina behov och din produkts komplexitet.

Vi erbjuder:

  • Ett brett grundsortiment att göra kostnadseffektiva kundanpassningar utifrån
  • Möjligheten att få cylindrar optimerade för din applikation

3D CAD miljö

Vi använder Solidworks för att producera ritningar och underlag till våra kunder. Med en modern 3D miljö kan vi på ett effektivt sätt möta våra kunders behov och snabba ändringar när det behövs. Vi erbjuder alla våra kunder traditionella ritningar men även STEP filer. 

För att säkra att underlagen är korrekta får du som kund alltid en sammanställningsritning efter avslutat konstruktionsjobb. Hittar ni inte något i vårt standardsortiment som passar så erbjuder vi helt kundanpassade lösningar.

Tubex-3D-CAD-Miljo

GDPR & personuppgiftspolicy

Med tanke på de nya GDPR-reglerna som trädde i kraft i maj 2018, vill vi på Tubex informera dig som kund att vi agerar i enlighet med gällande lagkrav för data- och personuppgiftsskydd. Vi registrerar och lagrar information i våra kund- och leverantörsregister i form av namn, e-post, adress och telefon relaterat till din befattning i det företag du arbetar på eller representerar. Uppgifterna samlas in och behandlas i syfte att administrera den åtgärd som du har begärt, eller enligt vad som krävs enligt lag. Vi samlar in uppgifterna för att säkerställa och fullfölja det avtal vi har oss emellan, samt att följa upp kundrelationen. Vi samlar endast in personuppgifter som du själv lämnar till oss när du fyller i formulär på vår webbplats, skickar e-post till oss eller via andra dokument du tillhandahåller oss när du gör förfrågningar om tjänster eller liknande och då du själv valt att lämna informationen till oss. Du har rätt att kontrollera och korrigera de uppgifter vi har lagrat om dig.

Code of conduct

I enighet med våra värderingar och att vår verksamhet ska agera på ett hållbart och ansvarsfullt sätt mot såväl kunder och leverantörer som anställda och ägare samt samhället i stort agerar vi enligt de etiska riktlinjer som finns fastställa i vår Code of Conduct.