Vi drivs av utmaningar från våra kunder

Hydraulcylinderrör

Org. nr: 556396-8410

VAT-nr: SE556396841001

Tubex affärsidé är att genom personliga kontakter utveckla kundanpassade lösningar utifrån ett partnerskap med våra kunder. Som experter på cylindrar för hydraulik och pneumatik har vi kompetens och resurser som behövs för att utveckla och förverkliga lösningar som får kunden att växa.

Med stöd av Tubex kan ni fokusera era resurser på de mer applikationsspecifika delarna av er produkt och ändå få en kostnadseffektiv cylinderlösning anpassad till dina behov och din produkts komplexitet. På detta sätt ger Tubex er ett mervärde!

Tubex älskar kundanpassningar

Vi erbjuder både

  • ett brett grundsortiment att göra kostnadseffektiva kundanpassningar utifrån och
  • möjligheten att få cylindrar i minsta detalj optimerade för din applikation.

Med Tubex hittar du alltid en lösning anpassad till dina behov och din produkts komplexitet.

Få uppdrag är för stora och inget är för litet

Allt från hydraulcylindrar till vridcylindrar och teleskopcylindrar för såväl Hydraulik som Pneumatik, och det från minsta möjliga upp till (hittills!) Ø225 och slanglängder på 6,5m i volymer om 1st till (hittills!) flera tusen per år.

Tubex är en lagom stor cylindertillverkare. Hos oss kan du som medelstor, eller t.o.m. liten, cylinderköpare känna dig stor och betydelsefull. Samtidigt erbjuds du en cylinderkompetens och ett grundsortiment av cylindrar som enbart de riktigt stora aktörerna kan matcha.

Tubex idé – Att hjälpa våra kunder växa

En bra cylinderkonstruktion är bara första steget i Tubex arbete för att ni skall kunna växa! Den måste också tillverkas kostnadseffektivt och med rätt kvalitet för att sedan levereras med hög leveransprecision. Då behöver ni inte binda kapital i onödigt mycket cylindrar på lager utan kan istället satsa dem på tillväxt.

Tubex prioriterar Säkerhet, Kvalitet, Leveranssäkerhet, Lönsamhet och Tillväxt i nämnda ordning. Säkerheten för slutkunderna, våra kunders anställda och våra egna anställda går naturligtvis alltid först! Tubex växer under lönsamhet, och det vill vi fortsätta med. Samtidigt vet vi att det enda sättet att göra det långsiktigt är genom att leverera rätt kvalitet i rätt tid!

Varje komponent i din produkt har sin optimala konstruktion. Ibland har du haft tur och hittat den i någon leverantörs standardsortiment, men i många fall har du fått acceptera en standardprodukt som inte är gjord med dina behov i åtanke. Så är det ofta med cylindrar. Den standard som finns är konstruerad för storförbrukare inom t.ex. mobilhydraulik eller industripneumatik. Du kanske behöver cylindrar med andra egenskaper, men har trott att det inte finns tillverkare som är intresserade av att ta fram en cylinder motsvarande dina krav. Då är det dags att kontakta Tubex. Vi lever för att förse våra kunder med CYLINDRAR KOSTNADSEFFEKTIVT ANPASSADE TILL DERAS RESPEKTIVE BEHOV.

Tubex levererar idag cylindrar till anläggningar för tillverkning/återvinning av pappersmassa. En annan av våra kunder gör autoklaver. En tredje diskmaskiner för storkök. En fjärde växelsläp. En femte operationsbord. Vi har kunder från vitt skilda branscher som alla sett fördelarna med att köpa sina cylindrar kundanpassade från Tubex!

Det är inte bara tryckluft och hydraulolja som kan driva en cylinder. Ett exempel är en huvlyft till en backdiskmaskin som drivs av kranvatten. Med anpassat materialval öppnar sig möjligheter för annat än konventionella drivmedium. Skulle du vilja slippa ta hänsyn till standardcylindrar i nästa konstruktion? Ta en titt på Tubexcylindrar. DU KAN BÅDE SPARA PENGAR OCH EGEN TID. Enklast är att ringa direkt till någon av våra konstruktörer som hjälper dig att hitta nya innovativa lösningar – DET LÖNAR SIG.