Tubex affärsidé är att utveckla och producera, samt vid behov kundanpassa, cylindrar för linjära rörelser. Vi erbjuder såväl hydrauliska som pneumatiska cylindrar, men vi har även erfarenhet av vatten som drivmedium i cylindern. Beroende på användningsområde kan cylindern göras dubbelverkande eller med teleskopfunktion. Vi har egna resurser för att utveckla en lösning som passar kundens behov och vi har lång erfarenhet av både konstruktion och tillverkning av cylindrar.

Med stöd av Tubex kan ni fokusera era resurserpå de mer applikationsspecifika delarna av er produkt och ändå få en kostnadseffektiv cylinderlösning anpassad till dina behov och din produkts komplexitet.

Vi erbjuder både
– Ett brett grundsortiment att göra kostnadseffektiva kundanpassningar utifrån och
– möjligheten att få cylindrar optimerade för din applikation

Med Tubex hittar du alltid en lösning anpassad till dina behov och din produkts komplexitet.

Varje komponent i din produkt har sin optimala konstruktion. Ibland har du haft tur och hittat den i någon leverantörs standardsortiment, men i många fall har du fått acceptera en standardprodukt som inte är gjord med dina behov i åtanke. Så är det ofta med cylindrar. Den standard som finns är konstruerad för storförbrukare inom t.ex. mobilhydraulik eller industripneumatik. Du kanske behöver cylindrar med andra egenskaper, men har trott att det inte finns tillverkare som är intresserade av att ta fram en cylinder motsvarade dina krav. Då är det dags att kontakta Tubex