Historik

Tubex AB består av två olika företag/verksamheter vilka 2006 slogs ihop till en juridisk enhet Tubex AB / E2 Systems.

1990 startade herrarna Ekberg och Elaisson med bakgrund från HP-Pneumatik i Ulricehamn företaget E2 Systems AB i Borås och förvärvade delar av Bohlins Maskiners breda sortiment (främst borr- och gängenheter samt pneumatikcylindrar). Företaget växte sakteliga under 1990-talet under ledning av Åke Eliasson. Runt millennieskiftet beslutade sig ägarna p.g.a. sjukdom för att sälja av E2 Systems och fokusera på systerföretaget Silvent AN lett av Peder Ekberg. 2001 förvärvades bolaget av Hans Borneson från Mölndal. Han hade efter en lång karriär inom Cardo Pump valt att gå i pension, men tröttnade snabbt på golfandet och hittade istället E2 Systems AB att engagera sig i och dra nytta av sina erfarenheter. 2002 anställde han Krister Johansson som VD.

Efter några framgångsrika år med E2 Systems AB förvärvades Tubex Hydraul AB av Addtech-koncernen 2005. Till årsskiftet 2006 slogs bolagen ihop till Tubex AB med bifirman E2 Systems.

Tubex verksamhet har alltid funnits i Tranås. Ursprunget är Strömsholmen ABs hydraulikcylinderverksamhet på så sätt att kompetenser därifrån ville prova sina vingar själva. Först gick det inte speciellt bra 1982 med Linexa AB, men efter en omstart som Tubex gick det bättre.

Efter några år förvärvades bolaget av Bergman&Beving AB i vars sfär de fanns ända fram till 2005. Under den perioden (mitten av 1990-talet) förvärvades det teleskopcylindertillverkande Tranåsföretaget BIVAB till Tubex och verksamheterna slogs ihop i nya lokaler på Koppargatan 2 i Tranås. Samma lokaler som Tubex AB idag kallar sin Tranåsfabrik.

2007/2008 var Tubex AB till salu p.g.a. sjukdom. Den processen slutade med att företagets VD Krister Johansson tillsammans med Håkan Marby och Sten-Anders Eriksson köpte företaget. Sedan dess har detta Tubex AB gått igenom finanskrisen och dess efterdyningar, med förbättrad både volym och resultat och står nu starka och laddade för att hjälpa sina befintliga, och förhoppningsvis flera nya kunder, att växa på sina respektive marknader!

 

Hydraulcylinder
Borrenheter från E2 Systems