Miljö och Kvalitet

Vi arbetar ständigt med att förbättra vårt kvalitets- och miljöarbete. Förutom att följa gällande miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav skall vi även arbeta för att:

  • Höja kvalitets- och miljömedvetandet och engagemanget hos alla anställda.
  • Förbättra vår kvalitets- och miljöprestanda genom övervakning och styrning mot fastställda mål.
  • Aktivt arbeta för att förebygga föroreningar.
  • Hushålla med resurser och låta kretsloppstänkandet vara en naturlig del av verksamheten.
  • Säkerställa att kundens krav fastställs och uppfylls med målet att öka kundtillfredsställelsen.

Tubex AB är sedan år 1999 resp. 2000 certifierade enligt såväl kvalitetsstyrningsstandarden ISO 9001:2008 som miljöledningsstandarden ISO 14001:2004.

ISO14001-2004 Certifikat
ISO 9001-2008 Certifikat