Hydraulcylindrar & Teleskopcylindrar

Hydraulcylinder (enstegs med kolvstång)

Hydraulcylindrar rör sig linjärt och i ett steg antingen enkel- eller dubbelverkande.

Från minsta möjliga kolvdiameter upp till (hittills!) Ø225mm, och i slaglängder upp till 6,5m

Dubbelverkande hydraulcylindrar (pdf)

Teleskopcylinder

Teleskopcylindrar rör sig linjärt i flera steg antingen enkel- eller dubbelverkande för maximal slaglängd / minimala inbyggnadsmått.

Teleskopcylindrarna kan redan i grundsortimentet fås i såväl kromat eller okromat (utan ytbehandling) utförande. Vi tillverkar dessutom mycket kundanpassade teleskopcylindrar med Corr-I-Dur som ytbehandling.

Upp till (hittills!) Ø210mm* och slaglängder på (hittills!) 5,5m

Teleskopcylindrar (pdf)

Hydraulcylindrar (enstegs med kolvstång)
Pneumatikcylinder - Teleskopcylinder