Skogsmaskiner

Cylindrar i skogsmaskiner som ska användas inom modernt skogsbruk har oftast krav att vara anpassade för miljöklassade oljor. Det betyder att valet av tätningssystem är avgörande för god funktion under lång tid.

Vårt samarbete med flera ledande tätningsleverantörer ger oss den kunskap och expertis som krävs. Cylindrar för skogsbruk kan exempelvis vara olika manövercylindrar, styrcylindrar och redskapslåsningar.

Exempel på cylindrar

  • Styrcylinder
  • Redskapslåscylinder
  • Manöver cylinder 
Lascylinder