Standardavtal

Alla leveranser från Tubex AB / E2 Systems sker om inget annat avtalat enligt de allmänna leveransbestämmelserna NL09 eller för exporten den motsvarande Orgalime S2012.