Cylindrar till tiltrotatorer

En tiltrotator kan utsättas för både regn, lera, grus och hård tjäle. Det innebär många utmaningar för det som kan betraktas som ”handleden” mellan redskapet och grävmaskinens sticka. Tiltrotatorn uppfanns på 80-talet, men tillverkning och försäljning kom igång först under 90-talet. Redan då blev Tubex involverade som cylinderleverantör till denna applikation.

Numera sitter det tiltrotatorer på nästan alla grävmaskiner i Norden. Tubex är världsledande på denna tiltcylinder och levererar cylindrar till flertalet svenska tillverkare men även andra världsledande tillverkare. Den cylinder som syns i ten tiltrotator är tiltcylindern men i själva applikationen sitter det både tiltcylindrar och teleskopcylindrar. Tubex levererar båda typerna.

Det här utmärker en tiltcylinder i en tiltrotator:

  • Teleskopcylindrar håller tiltrotatorn kompakt
  • Ok och styrning sitter i ett stycke för de extra tuffa jobben
  • Kolvstängerna är induktionshärdade eller har Corr-I-Durade* teleskoprör. (plasma nitrering + nitrokarburering + oxidering)
  • Tiltrotatorn har integrerade lasthållningsventiler för hög säkerhet
  • Tätningssystem för höga peak-tryck
  • Hydraulisk låscylinder för att på ett säkert sätt fästa redskapen på tiltrotatorn

 

case-11

Anpassningar

I vissa fall är svetsar, radier och materialval anpassat till de höga krav som applikationen ställer. Dessutom finns det cylindrar med kompakta inbyggnadsmått i gripkassetterna som många tiltrotatorer också utrustas med.

Action-Skiss

Har du ett liknande behov men för en annan applikation?

Efter att ha jobbat med cylindrar i tiltrotatorer sedan mitten av 90-talet har vi på Tubex skaffat oss en stor erfarenhet kring vilka krav denna applikation ställer på cylindrarna. Dessa krav är dock inte helt unika för enbart tiltrotatorer. Andra applikationer kan ha liknande behov. Vilka liknande utmaningar ställs du själv inför?