Ytbehandling

För att få ett acceptabelt skydd mot rost och förslitning behöver hydraulcylinderns slitdelar ytbehandlas. Den vanliga hydraulcylindern har i normalfallet en kromad kolvstång. Men olika användningsområden ställer olika krav.

Även krom rostar under vissa förutsättningar eller vid väldigt lågfrekvent användning.
Lösningen kan vara ett annat ytskikt.

  • För en cylinder placerad så att den utsätts för yttre påverkan, tex i nära saltvatten i hamnmiljö, ställs helt andra krav på korrosionsskyddet.
  • I andra fall kan placeringen vara i lastbilspåbyggnader där både grussprut och vägsalt ger väldigt dåliga förhållanden.
  • Entreprenadmaskiner med stor risk för hårda smällar kan ha krav på härdade ytor för att kolvstängerna ska hålla.

Berätta om i vilken miljö din nästa cylinder ska arbeta så hjälper vi dig att välja rätt material och ytbehandling.

X = Standard
O = Vid förfrågan

Hårdförkrom – Standard

Hårdförkromning ökar detaljens nötningsbeständighet och förbättrar dess friktionsegenskaper. Hårdhet 900-1100 Vickers. Hårdkrom kan appliceras på de flesta metaller.

Kemisk förnickling – Vid förfrågan

Kemisk förnickling är en nickel/fosforbeläggning där man genom att variera fosforinnehållet kan erhålla olika egenskaper.
Den främsta egenskapen hos kemisk förnickling är att skiktet i motsats till elektrolytiska beläggningar är jämnt fördelat även på komplicerade detaljer. Högfosfor: P = 11-13% för extremt gott korrosionsskydd. Används vid väldigt korrosiva miljöer.

Corr-I-Dur P® Bodycote

Corr-I-Dur P® kombinerar härdning med korrosionsskydd
Med denna revolutionerade metod spar Corr-I-Dur P® mycket dyrbar tid i efterbearbetningen av dina produkter i jämförelse med andra härdprocesser.

Inom exempelvis hydraulikområdet finner man ofta Corr-I-Dur P® på grund av de höga kraven på slitstyrka, hållfasthet och korrosions motstånd. Kort sagt, överallt där komponenter kräver extremt hög precision och rörlighet är Corr-I-Dur P® ett slagbart alternativ till traditionellt kromade komponenter och detaljer.

Miljövänlighet hela vägen – Svart är grönt

Corr-I-Dur P® svarta ytfärg borde egentligen vara grön, för Bodycote möter till fulla de miljökrav som ställs.

Vi levererar följande kolvstänger:

Kromade Kolvstänger (Cr25)

20MnV6 200h

Hårdförkromad rundstång används huvudsakligen för kolvstänger i hydrauliska cylindrar. Stången som lagerförs är baserad på stålsort 20MnV6 (≈ SS2142) som visserligen är en utgången beteckning men som motsvaras ungefär av 19MnVS6 i EN 10267. Stålet uppvisar goda mekaniska egenskaper, bra maskinbearbetbarhet och är relativt lätt att svetsa.

Beläggning med hårdkrom medför låg friktion, god nötningsbeständighet samt korrosionsmotstånd. Dessutom kännetecknas produkten av snäva dimensionstoleranser och god rundhet och rakhet.

Induktionshärdade Kolvstänger (Cr25)

38MnVS6 200h

Induktionshärdad, hårdförkromad rundstång används huvudsakligen för kolvstänger i hydrauliska cylindrar som används i applikationer där risk föreligger för skada till följd av extern åverkan, t ex i grävmaskiner. Basstålet är 38MnVS6 enligt EN 10267. Stålet uppvisar goda mekaniska egenskaper, ganska bra maskinbearbetbarhet och har induktionshärdats till hög ythårdhet för att stå väl emot externa slag.

Beläggning med hårdkrom medför låg friktion, god nötningsbeständighet samt korrosionsmotstånd. Dessutom kännetecknas produkten av snäva dimensionstoleranser och god rundhet och rakhet.

Nickelkromade Kolvstänger

20MnV6 1000h

Nickelkromad rundstång används huvudsakligen för kolvstänger i hydrauliska cylindrar där det föreligger stor risk för korrosivt angrepp, till exempel om kolvstången utsätts för aggressiv miljö eller ligger i utdraget läge under långa perioder. Stången som lagerförs är baserad på stålsort 20MnV6 (≈ SS2142) som visserligen är en utgången beteckning men som motsvaras ungefär av 19MnVS6 i EN 10267. Stålet uppvisar goda mekaniska egenskaper, bra maskinbearbetbarhet och är relativt lätt att svetsa.

Nickelskiktet närmast stålet är ganska mjukt varför det kompletteras med ett yttre skikt av hårdkrom som medför låg friktion, god nötningsbeständighet och fina ytor. För övrigt kännetecknas produkten av snäva dimensionstoleranser och god rundhet och rakhet.

Vi levererar följande cylinderrör:

Kalldragna cylinderrör (standard):

RTU är en förkortning för engelska ”Ready To Use” vilket betyder att rören kan användas direkt som mantlar i hydrauliska cylindrar av enklare typ där det inre trycket inte är så högt. RTU rören tillverkas utgående från plåt som formas till ett rör genom bockning för att sedan svetsas i längdled. Efterföljande kalldragning av rören höjer hållfastheten och förbättrar toleranser och ytor. RTU rören är ganska tunnväggiga, max 5 mm väggtjocklek.

E355 +C (≈ SS2172) är ett lågkolhaltigt svetsbart konstruktionsstål. Beteckningen ”+C” innebär att rören har kalldragets utan efterföljande värmebehandling. Såväl stålet som utförandet är standardiserade i SS-EN 10305-2:2016. För RTU-rör är toleranserna invändigt dock tätare än vad som föreskrivs i nämnda standard.

Rörens yttre har en kalldragen yta med Ra <4µm men vissa mindre ytfel från varmvalsningen kan kvarstå. Invändigt är Ra 0,8µm eller bättre.

Rullpolerade cylinderrör:

Cylinderrören karaktäriseras av en bearbetad inre yta med en diametertolerans, ytfinhet och ytprofil som medför att de kan utan behov av ytterligare bearbetning användas en hydraulisk cylinder även sådana som arbetar under högt tryck. Tillverkningen går till så att sömlösa rör vars tolerans har förbättrats genom kalldragning, avspänningsglödgas och sedan bearbetas invändigt med en kombinerad operation skalning-rullpolering. Ytterligare en effekt av kalldragningen är att stålets hållfasthet höjs.

E355 +SR (≈ SS2172) är ett lågkolhaltigt svetsbart konstruktionsstål. Beteckningen ”+SR” innebär att rören har först kalldragets och sedan avspänningsglödgats i skyddsgas. Såväl stålet som utförandet är standardiserade i SS-EN 10305-1:2016.

Rörens yttre har en kalldragen yta med Ra <4µm men vissa mindre ytfel från varmvalsningen kan kvarstå. Invändigt är Ra 0,4µm eller bättre.